За да даде гласност на успешните кампании за набиране на средства, осъществени през последните няколко години и за да популяризира добрите практики в България в благотворителността, фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) учредява годишна награда “Заедно” за най-добра кампания за набиране на средства. Наградата ще бъде връчена на организации и компании, успешно набрали средства през 2004 и 2005 година. Критерии при оценяване на кампаниите ще бъдат постигнатите финансови резултати, прозрачност и ефективност при разпределянето на набраните средства, въвлечени съмишленици, подкрепили кампанията, иновативност в подхода и влияние върху дарителските нагласи в страната. Отличените кампании ще получат специална грамота и статуетка. До 15 май 2006 година организации, институции или компании могат да номинират своите кандидатури. В приложените файлове може да намерите указания и формуляр за кандидатстване. Кандидатствалите за наградата кампании ще бъдат оценявани от жури: Бисер Манолов – председател на Управителния съвет на фонда за гарантиране на влоговете в банките, Валери Манчев – нотариус, Вероника Билски – програмен координатор на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, доц. Георги Лозанов, Нийл Буне – постоянен представител на ПРООН за България, Николай Пенчев – главен редактор на в. 168 часа, Ралица Агайн – заместник-председател на комисията по финансов надзор, Румяна Георгиева – член на Сметната палата на република България. Резултатите ще бъдат обявени на специална церемония през месец юни 2006 година.