Познавате организация провела успешна, иновативна фондонабирателна кампания? Или отделна личност, даряваща за развитие? Номинирайте ги за осмите годишни награди „Заедно” на ФРГИ! За осма поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи” (www.rabotilnicata.bg) организира наградите „Заедно”. Чрез тях ФРГИ отбелязва едновременно сериозните усилия на гражданските организации да получат местна финансова подкрепа, както и медийното отразяване на различни тенденции в дарителството.

Категориите на наградите „Заедно”са:

1.Най-добра кампания на неправителствена организация

2.Най-добра кампания

3.Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства

4.Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО

5.Частен дарител с кауза (физическо лице) Всеки може да номинира, независимо дали е физическо лице, НПО или компания!

Номинирайте вашата организация, вашият дарител, компанията която ползотворно си е партнирала с вас, номинирайте организацията, която мислите, че е успешна в своите инициативи за събиране на дарения, или компанията, партнирала добре с НПО или дарителя, подкрепил финансово със свои средства важна кауза. Номинирането е много просто: отидете на Конкурса попълнете нужния ви формуляр (който можете да изтеглите от „Документи за кандидатстване” - Формуляр за категории 1, 2, 3, Формуляр за категории 4 и 5), и го изпратете на адрес: konkurs@wcif-bg.org до 17 юни 2013 (включително). Една и съща кампания може да бъде номинирана в повече от една категория. Категорията „Най-добра кампания” е комплексна награда, която може да съдържа в себе повече от една от другите категории. Единственото условие е кампанията да е била за набиране на средства за кауза за развитие, а не хуманитарна! Помогнете ни да отличим най-добрите благотворителни кампании за 2012, за да развиваме и подобряваме устойчивите дарителски практики в българското общество! Номинациите се разглеждат от жури съставено от експерти в различни области.