Последни дни за номинации за най-добра благотворителна кампания и индивидуален дарител с кауза за 2013 г. Все още може да номинирате организация провела успешна иновативна кампания за набиране на средста, компания подкрепила важна за развитието на обществото кауза или отделна личност. Всеки може да номинира, независимо дали е физическо лице, НПО или компания. Една и съща кампания може да бъде номинирана в повече от една категория.

Категориите на наградите „Заедно”са :

1.Най-добра кампания на неправителствена организация

2.Най-добра кампания

3.Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства

4.Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО

5.Частен дарител с кауза (физическо лице)

Номинирането е чрез попълване и изпращане на формуляр, който може да намерите в прикачените файлове - Формуляр за категории 1, 2, 3, Формуляр за категории 4 и 5). Изпратете попълнените формуляри на адрес: konkurs@wcif-bg.org до 10 юни 2014 (включително). Номинациите ще се разглеждат от жури съставено от експерти в различни области. Наградите „Заедно“ се организират за девета поредна година от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и чрез тях целим да отбележим едновременно сериозните усилия на гражданските организации да получат местна финансова подкрепа, както и медийното отразяване на различни тенденции в дарителството.