Форма за номинация в тази категория Индивидуален дарител – сподвижник

Личност, която дарява време, енергия, опит или умения за реализирането на конкретна кауза. Дарителят в случая е доброволец и сподвижник, с визия и дългосрочна перспектива. Също така може да е застъпник за каузата на организацията, която подкрепя и да допринесе за въвличане на нови хора. Участва в инициативите директно и осъществява контакт с целевите групи на организацията, както и с други заинтересовани страни.
Историята на дарителя
Отделено на каузата време, лична ангажираност и мотивация
Контакт с всички заинтересовани

Номинирай дарител