Форма за номинация в тази категория Компания - дарител и партньор на НПО

Компания, работеща на национално или над-национално ниво, която дългосрочно и отговорно инвестира в разрешаването на важен обществен проблем, като си партнира с неправителствена организация. В допълнение към финансовто дарение е важна и нефинансовата подкрепа, като например участие на заетите лица, споделяне на опит, съвместно планиране на инициативи, и/или публична подкрепа за целите на неправителствената организация.
Вдъхновяващ и интересен начин да се помогне
Положително въздействие от оказаната финансова подкрепа
Участие на служителите и други форми на нефинансова подкрепа

Номинирай дарител