Форма за номинация в тази категория Малка/средна фирма - дарител на НПО

Фирми, които работят на местно ниво и подкрепят местната общност, финансирайки инициативи, изпълнявани от НПО. В допълнение към финансовото дарение е важно и нефинансова подкрепа, като например участие на заетите лица, споделяне на опит или изразяване на публична подкрепа към съответната организация и нейните цели.
Положително въздействие от оказаната финансова подкрепа на местната общност

Номинирай дарител