Форма за номинация в тази категория Млад филантроп

Деца и младежи на възраст до 26 г., училищни класове, младежки неправителствени организации, младежки клубове и неформални младежки групи. Млади хора, които искат да променят нещо в своята общност и са вложили енергия и време в обща кауза.
Лична ангражираност и мотивация
Устойчивост на инициативата и възможност тя да продължи в бъдеще

Номинирай дарител