Форма за номинация в тази категория Най-добра кампания за набиране на средства

Неправителствена организация, социално предприятие, или неформална група, която работи за разрешаването на конкретен обществен проблем по иновативен и ефективен начин, като организира дарителски кампании, които набират финансови средства, но също така въвличат много нови съмишленици и сподвижници.
Финансови резултати на кампанията
Съотношение между набраните средства и изразходваните за кампанията
Брой ангажирани хора
Ефект от кампанията

Номинирай кампания