• Всеки може да номинира в шестте отделни категории на наградите „Заедно“: Млад филантроп, Индивидуален дарител в с кауза, Иновации в дарителството, Кампания на малка/средна компания, Кампания на голяма компания, Най-добра кампания.
 • В конкурса за наградите „Заедно“ дарители, компании и неправителствени организации могат да се самономинират.
 • Номинациите трябва да отговарят на критериите за всяка конкретна категория.
 • Партньори на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ не могат да бъдат номинирани.
 • Комисията за оценка се състои от независимо жури от съдии, съставени от представители на бизнеса, специалисти, журналисти и неправителствени организации. Всеки член на комисията действа отговорно, прозрачно и безпристрастно в интерес на обществото.
 • Една кампания може да бъде номинирана в повече от една категория.
 • Кампанията трябва да бъде реализирана в периода: юли 2015 г. – август 2016 г.
 • Номинираната кампания трябва да е бъде за набиране на средства за кауза и/или за развитие, а не хуманитарна.
 • Един потребител може да номинира повече от една кампания.
 • Номиниращият гарантира, че познава правилата за номинация.
 • Номиниращият гарантира, че направената от него номинация отговаря на действителността.
 • Номинираният и номинациите се съгласяват предоставените лични данни, които да бъдат използвани за обработка и проверка на подадените кандидатури.
 • Фондация „Работилница за граждански инициативи“ се задължава да не разпространява предоставените лични данни на пред трети страни.
 • Фондация „Работилница за граждански инициативи“ запазва правото си да отхвърля номинации, които нарушават правилата на конкурса, не отговарят на поставените критерии в отделните категории или са насочени към потискане на човешките права и свободи и подбуждане на нетърпимост и омраза срещу всяко лице или група от лица. Тук можете да се запознаете с етичния кодекс на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.