Народно читалище "Бъдеще сега" в село Гудевица

През 2012 година една от основните посоки в дейността на Сдружение„Бъдеще за нас“ е работа по няколко международни проекта и събирането на материали за интерактивно обучение. Като логично продължение на участието в тези проекти се появява идеята ”Различни, но еднакви или имало едно време…” междукултурно обучение за човешки права през разказването на приказки и истории. За целта са необходими средства, с които да се финансира издаването на наръчник. 

Проектът участва в Дарителски кръг „Развитие“ и набира сумата от 2 750 лв. за превод на материалите на български език и оформянето на наръчник за интерактивно преподаване и използване на изкуство като обучителен инструмент. Материалите са насочени да образоват децата в региони със смесено етническо население и да ги подготвят за по-добро сътрудничество и разбирателство в мултикултурна среда. „Това е и големият ни успех, който се случи благодарение на ФРГИ и дарителския кръг, информацията която имахме стана достъпна и на български език“, разказва Огнян Гъдуларов, ръководител на проекта. „Има много организации, които се занимават със Защита правата на детето, но това което правим ние чрез интерактивни обучения, игри и творчество е ново и различно. 

Наръчникът е достъпен за свободно ползване през сайта на организацията и до момента е свален повече от 150 пъти от преподаватели и младежи. Освен проведените занятия за повече от 160 деца, след приключването на проекта за участниците завършващи 8-ми клас от училището в с.Търън е организиран детски лагер – подарък от екипа на НЧ „Бъдеще сега“. Децата получават двудневна приключенска програма насочена към изграждане на социални умения и развитие на способности за екипна работа.