Ако познавате организация, реализирала иновативна кампания за набиране на средства, или компания, изградила добро сътрудничество с неправителствена организация, или дарител, който подкрепя значима кауза, номинирайте за Десетите годишни награди „Заедно“. Нека Заедно отличим най-добрите благотворителни кампании на 2014 г.

Номинирайте в следните категории:

1. Най-добра кампания на неправителствена организация

2. Най-добра кампания

3. Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства)

4. Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО

5. Частен дарител с кауза (физическо лице)

Граждани, неправителствени организации и компании могат да номинират до 28 юни 2015 г. Номинирането става чрез попълване и изпращане на формуляр, като попълненият формуляр се изпраща на адрес: konkurs@wcif-bg.org до 28 юни 2015 г., 18:00 часа. Една и съща кампания може да бъде номинирана в повече от една категория. Номинациите ще бъдат оценени от 9-членно жури от експерти в различни области, като председател на журито за четвърта поредна година ще бъде Константин Пенчев, Омбудсман на Република България. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония на 9 юли 2015 г. Наградите „Заедно“ се организират за десета поредна година от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като чрез тях фондацията цели да отличи: сериозните усилия на гражданските организации, креативно и отговорно към дарителите си да набират средства и да получат местна подкрепа; дълосрочните и ползотворни партньорства на неправителствените организации с корпоративни дарители, успешно обединяващи ресурси и осъществаващи реална промяна в живота на хората; индивидуалните дарители, направили стратегически избор на кауза и дълготрайно ангажирани със своята дарителска кауза.