Младежка фондация „Арете“

Младежка фондация „Арете“ участва в първото по рода си събитие за иновативно набиране на средства Дарителски кръг „Развитие“ (8 май, 2012 година) и проектът й е подкрепен с 2 500 лева. С набраните средства организацията финансира провеждането на двудневно обучение за членовете на Младежката доброволческа мрежа към „Арете“ - активни младежи от ромски произход, живеещи в различни краища на страната.

Преди провеждането на дарителския кръг и участието на организацията в него, липсата на достатъчно информация и добра подготовка се оказва пречка за младите роми при участието им в доброволчески инициативи и кампании. Благодарение на набраната сума по време на събитието и след проведеното обучение, в което се включват 36 участници, инициативните младежи са амбицирани активно да се занимават с доброволчеството.

По време на обучението и срещите помежду им те използват времето, в което са заедно, за да се сработят като екип, да обсъдят конкретен план за доброволчески дейности през следващите 6 месеца, да разкажат за инициативите, в които биха искали да участват. Обучението помага на доброволческата мрежа към Младежка фондация „Арете“ да се утвърди и разрасне. В началото на 2012 година мрежата има 34 члена, а към настоящия момент, юли 2013, те са 93 - уверени, знаещи, искащи, можещи и вярващи в мечтите си!