На 3 юли от 19 часа Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) ще връчи наградите „Заедно“ за девета поредна година. Най-успешните благотворителни кампании, най-доброто партньорство между бизнес и НПО, както и най-изявен индивидуален дарител, ще бъдат отличени на специлана церемония във Виваком Арт Хол, София. Получените номинации за наградите „Заедно“ са общо 24, като са всички са разпределени в следните пет категории:

Най-добра кампания

1. VIVACOM - За кампанията “Операция жълти стотинки” Набраните средства в размер на 104 015 лв. ще бъдат дарени на Фондация „Надежда за малките“ и изградените от нея центрове от семеен тип („Малки къщи“) за временно настаняване на бебета и малки деца, лишени от родителски грижи. Дарението ще се използва за покриване на половината от разходите за функциониране на двете Малки къщи за период от една година.

2. Фондация „За Нашите Деца“ - За кампанията „Тази Коледа чудесата правите вие“ Кампанията провокира инициативността на служителите на над 22 фирми от страната и в чужбина, които организираха различни фондонабирателни дейности, като благотворителен обяд, кино вечер в офиса, разпродажба на стари вещи, викторина, караоке и много други. С набраните 15 166 лв., те ще променят съдбата на над 4 000 български деца, които живеят в изолацията на социалните домове.

3. Българска мрежа на Глобалния договор на ООН - За кампанията „Гордея се с труда на моите родители“ Целта на кампанията е да създаде отношение към труда и напредването в живота благодарение на лични качества, способности и натрупани знания, в младите хора. Да пренесе децата на територията на работните места, на техните родители, за да се запознаят и ориентират в избора на образование и професия. Набраните средства от 13 840 лв. са три пъти повече, от вложените в организирането на кампанията.

Най-добра кампания на неправителствена организация

1. СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ - За Осиновителна кампания „Стани част от завръщането на лешоядите“ Осиновителната кампания „Стани част от завръщането на лешоядите” цели да популяризира дарителството в полза на дивите животни, с акцент върху лешоядите, като приятели на човека и неделима част от природата на страната ни.

2. Международна младежка камара – България (Junior Chamber International Bulgaria) - За Благотворително бягане „Моето сърце е съпричастно“ “Моето сърце е съпричастно” се осъществява под формата на благотворително бягане, като едновременно стимулира активния начин на живот и набира средства за благородни каузи – закупуване на спортни уреди за деца в неравностойно положение, изграждане на площадки и игрища, спонсориране на здравни заведения. Набраните средства бяха дарени на СОУ „Проф. д-р Иван Шишманов“ във Варна за закупуване на специални спортни уреди и съоръжения, пригодени за ползване от деца с увреждания.

3. Сдружение „Български Червен кръст” – Областен съвет Шумен - За инициативата „Слънчева Арт - работилничка” Чрез полагане на доброволен труд се изработват различни арт произведения, а след това всички артикули се продават с благотворителна цел, веднъж на всеки три месеца. Събраната сума се изразходва за определена от самите доброволци социална кауза – подпомагане на самотни възрастни хора, деца от социални заведения в региона, хора с увреждания, самотни майки. За периода август 2010 г. – април 2014 г. са подпомогнати над 60 лица и са направени над 7 дарения в Домове за деца, лишени от родителска грижа, в градовете Шумен и Велики Преслав, Помощно училище, Шумен, Дом „Слънце”, град Каспичан.

4. Международна младежка камара – България (Junior Chamber International Bulgaria)- За благотворителна капания „Книги за училище“ Целта на кампанията е да помогне на учениците в малките населени места да имат достъп до книги за четене, съобразени с техните интереси и възраст. Събраните книги ще се разпределят в училища с по-бедни библиотеки, които ще бъдат избрани от организаторите.

5. Фондация „За Нашите Деца“ - За кампанията „Тази Коледа чудесата правите вие“ Кампанията провокира инициативността на служителите на над 22 фирми от страната и в чужбина, които организираха различни фондонабирателни дейности, като благотворителен обяд, кино вечер в офиса, разпродажба на стари вещи, викторина, караоке и много други. Така те показаха своята съпричастност и с набраните 15 166 лв. ще променят съдбата на над 4 000 български деца, които живеят в изолацията на социалните домове.

6. Български дарителски форум, Група доброволци Refugees support club - За кампанията „В помощ на бежанците“ За първи път Български дарителски форум обяви и проведе хуманитарна кампания, съвместно със своите членове, в подкрепа на бежанците в България. Целта на кампанията е да осигури най-необходимото за 2500 бежанци, от които 500 деца, настанени в лагерите за временно настаняване в Харманли, Военна рампа, Враждебна, Овча купел, Баня, Пъстрогор, както и бежанци получили статут на такива и пребиваващи на външни адреси. Набраните средства по време на кампанията са на стойност: 53 973, 27 лв.

Най-ефективна кампания за набиране на средства (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства)

1. Младежка организация „PTPI- Делфините“ - За кампанията “Делфините даряват опора” Основна цел на кампанията бе да се съберат средства за закупуване на бели опорни и ориентирни бастуни за незрящите възрастни хора във Варна. Както и да се помогне на Инфекциозно отделение на болница „Света Марина“ стаите за дълъг престой на малки деца да станат по-приятни, като се инсталират телевизори и закупят игри и книжки. От продажбата на повече от 3000 ръчно-изработени коледни картички, са събрани около 12 000 лева. С 3000 лв. са закупени 200 бастуни за незрящите и мултифункционално устройство за Съюза на слепите във Варна. С 2 700 лв. ще бъдат закупени допълнителни помощни средства за незрящите – говорящи часовници, измерители за течност. Закупени са и пет широкоекранни телевизора за стаите в болницата.

2. 5kmrun - За кампанията „5kmrun“ Кампанията няма пряко финансово изражение, но социалният ефект, който постига е значителен. Без да очаква изрично финансиране от хората, тя успява да ги увлече да водят по-активен живот и по този начин да се грижат за здравето си. Това в дългосрочен план носи и финансови ползи – колкото повече активни и здрави хора има в страната ни, толкова по-малко разходи ще има за здравеопазване.

3. Фондация „За Нашите Деца“ - За кампанията „Тази Коледа чудесата правите вие“ Кампанията провокира инициативността на служителите на над 22 фирми от страната и в чужбина, които организираха различни фондонабирателни дейности, като благотворителен обяд, кино вечер в офиса, разпродажба на стари вещи, викторина, караоке и много други. Така те показаха своята съпричастност и с набраните 15 166 лв. ще променят съдбата на над 4 000 български деца, които живеят в изолацията на социалните домове.

4. Обществен фонд Лом - За кампанията “За младите ломски дарования” Чрез организиране на благотворително събитие, по време на което, с продажбата на коледни картички, сурвачки, предмети, картини, са набрани средства на стойност 1821 лв., с които ще се подкрепят талантливи младежи от Лом. Вложените в организацията средства са 380 лв.

5. Българска мрежа на Глобалния договор на ООН - За кампанията „Гордея се с труда на моите родители“ Целта на кампанията е да създаде съпричастност с ценностите на труда и напредването в живота благодарение на лични качества, способности и натрупани знания. Да пренесе децата на територията на работните места, на техните родители, за да видят реална работна среда и да се ориентират в избора им на образование и професия. Набраните средства от 13 840 лв. са три пъти повече от вложените в организирането на кампанията.

6. Обществен дарителски фонд - Габрово - За инициативата Дарителски кръг „За Габрово!” През 2013 г. ОДФ Габрово проведе 2 срещи на Дарителски кръг „За Габрово!“, в които взеха участие над 75 индивидуални дарители. Общата набрана сума от двата дарителски кръга беше 50 207,18 лева. Средствата бяха използвани за финансиране на 9 проекта в сферите - образование, социално включване, изкуство и култура, масов спорт и здравословен начин на живот. Вложени средства в организацията на събитията са около 1000 лв.

7. Фондация „Обществен дарителски фонд – Сливен“ - За кампанията „Срещи с Доброто“ За реализиране на кампанията бяха организирани концерти на окрито и закрито, театрални постановки, рисуване на графити, прожекции на филми, изложби съпроводени от търгове на картини, спортни мероприятия, срещи с крупни дарители и поставени кутии за събиране на средства както на всяко събитие, така и на видни места в сградите на партньорите в инициативата. Набраните средства са на стойност 3000 лв., а вложените за организация са 1000 лв. След организиране на конкурси, бяха наградени със стипендии 7 талатнливи деца от Сливен и 1 в община Твърдица.

8. Фондация „Щедрост“ - „Дарение на таблети за Център за психологически изследвания и използването им от лица с физически затруднения“ С дарение направено от държавно предприятие „Ръководство въздушно движение“ на стойност 3 000 лв. бяха закупени таблети за нуждите на лица с трайни физически увреждания.

Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО

1. Фондация „Светът на Мария” - GLOBUL подкрепя създаването на Дневен център за обучение в трудови умения за хора с интелектуални затруднения. GLOBUL e стратегически партньор на Фондация „Светът на Мария” при създаването на първия Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове”. Центърът на площ от 313 кв.м. e с достъпна среда, функционални зали за работа, професионална кухня, арт ателие, работилница за свещи и сервизни помещения. За реализацията на проекта GLOBUL дари: 250 000 евро.

2. Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ (FEBA Alumni) - За “Кариера в ИТ” Част от успеха на програмата Microsoft YouthSpark в България са и добрите резултати по проекта "Кариера в ИТ" на FEBA Alumni (Сдружението на възпитаниците на Стопански факултет към СУ "Св. Климент Охридски"), кофинансиран през 2013 с YouthSpark кеш грант в размер 49 800 долара от Microsoft. За 2014 година Майкрософт България връчи нов грант от близо 50 000 долара на неправителствената организация, за да продължи дейността си по „Кариера в ИТ“.

3. Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения - „Подкрепа на лица с интелектуални затруднения“ За седма поредна година „БМ”- верига ресторанти Варна, са спонсори на Сдружение за лица с умствени затруднения. Фирмата осигурява здравословна и питателна храна за хората в неравностойно положение. За 2013 г сумата на дарението възлиза на 19 780 лева. Този модел на подкрепа осигурява не само трайна финансова помощ с цел намаляване издръжката на Дневния център, но и дава възможност потребителите на социалната услуга да заплащат по-ниска такса и по-високо качество на обслужване.

4. Български център за нестопанско право и УниКредит Булбанк АД - „Програма за социално предприемачество за нестопански организации 2013/2014“ Програмата за социално предприемачество стимулира неправителствените организации да търсят пресечни точки между собствените си социални цели и развиването на бизнес идеи, с което да си осигурят не само финансов ресурс, но директно да подпомогнат постигането на целите си. Програмата за социално предприемачество се осъществява от Български център за нестопанско право, Програмен и аналитичен център за европейско право и Фондация УниКредит/УниКредит Булбанк АД с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в рамките на проект „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО“.

5. Българска мрежа на Глобалния договор на ООН - За кампанията „Мисли. Яж. Пести.“ След проведената от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН регионална кампания „Мисли. Яж. Пести. Намали своя хранителен отпечатък“, по темата бяха информирани над 46 училища. Кампанията помогна с проблема да се запознаят повече хора и да се предприемем практически действия свързани с приготвяната и консумирана храна. Общата набрана сума е: 4567, 88 лева

6. Обществен дарителски фонд – област Бургас - „Дарителски кръг 2013” Благодарение на доброто партньорство, между Обществен дарителски фонд – област Бургас и фирма „ЛЕО Бетонови изделия” ЕООД, бе направено дарение от 3000 лв. от собственика на фирмата. Дарението беше ключово за постигане на финансовата цел на проектите участвали в „Дарителски кръг 2013“ в Бургас.

7. Спортен клуб “Бегач” - Събитие Postbank Business run В спортното мероприятие се включиха 63 от най-големите фирми в България, а средствата набрани от платената такса за участие (30% от сумата за участие) отидоха за подкрепа на регионален център на Уницеф. В инициативата се включиха 107 отбора от 63 фирми, набраните средства са над 9000 лева.

Индивидуален дарител с кауза

Д-р Милен Врабевски - „Път към университета“ Кампанията „Път към университета“ има за цел да ангажира в целогодишна културно-образователна програма младите хора от отдалечените общини в региона на Югозападна България, където живеят компактно български мюсюлмани. Програмата включва кандидатстудентски курсове и семинари за евроинтеграция, инициативи за социална интеграция, повишаване на граждански умения. Общата сума на направеното дарение е: 91 862 лв.

Красимира Чахова - „Стара Загора - най-спортният град в България” По идея на Красимира Чахова и с нейното дейно участие и финансова подкрепа в Стара Загора се провежда ежегодното благотворително масово бягане „Ела и спортувай”. Този нетрадиционен подход за набиране на средства увлича голям брой индивидуални дарители и юридически лица. В благотворителното събитие участват средно 2000 души, а набраните средства са от такса регистрация. Много дарители участват със суми над минималната и така допринасят за набиране на необходимите средства. В резултат има изградена площадка с уреди за фитнес в централен градски парк, изгражда се кът за семеен отдих „Старият чинар”. Общата сума на направеното дарение е: 5 000 лв.

Калояна Димитрова - Активен принос за учредяването и институционалното укрепване на фондация „Обществен дарителски фонд за Варна” Калояна Димитрова е индивидуален дарител, без чиято регулярна подкрепа не би могла да се учреди и укрепне институционално фондация „Обществен дарителски фонд за Варна”. Благодарение на нейната подкрепа и личен принос морската ни столица има дарителски фонд, който се стреми да развива дарителството, да насърчава доброволчеството, да анализира местните нужди.

Журито, което оцени номинациите в отделните категории е съставено от експерти в различни области. За трета поредна година Константин Пенчев, Омбудсман на Република България, е председател на журито. Тук може да се информирате и за останалите членове на журито. Тази година церемонията ще насочи вниманието към развитието на организациите в опитите си да привлекат средства и да финансират различни каузи в сферата на благотворителността в България, както и тенденциите и проблеми, които са срещнали. Затова и личностите, които са поканени да връчат наградите са хора със сериозно отношение към дарителството и развитието на обществото ни в тази посока. Водещ на събитието е Ива Дойчинова. Чрез наградите заедно ФРГИ отбелязва едновременно сериозните усилия на гражданските организации да получат местна финансова подкрепа, както и медийното отразяване на различни тенденции в дарителството. Медийни партньори на събитието са: БНР, списание „Вагабонд“ - първото и единствено списание на английски език в България, телевизия и радио Bulgaria On Air и offnews.bg. Церемонията се реализира с подкрепата на Vivacom Fund и Фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Повече информация за събитието и всичко свързано с наградите, може да намерите на сайта на ФРГИ: www.wcif-bg.org