Помогнете ни Заедно да отличим кампания или личност работила за развитие на дарителството през 2013 година. До 10 юни номинирайте за деветите годишни награди „Заедно”, които ФРГИ организира. За девета поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи” (www.rabotilnicata.bg) организира наградите „Заедно”. Чрез тях ние отбелязваме едновременно сериозните усилия на гражданските организации да получат местна финансова подкрепа, както и медийното отразяване на различни тенденции в дарителството.

Категориите на наградите „Заедно”са:

1.Най-добра кампания на неправителствена организация

2.Най-добра кампания

3.Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства

4.Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО

5.Частен дарител с кауза (физическо лице) Всеки може да номинира, независимо дали е физическо лице, НПО или компания!

Номинирайте вашата организация, вашият дарител, компанията която ползотворно си е партнирала с вас, номинирайте организацията, която мислите, че е успешна в своите инициативи за събиране на дарения, или компанията, партнирала добре с НПО или дарителя, подкрепил финансово със свои средства важна кауза. Номинирането е чрез попълване и изпращане на формуляр, който може да намерите в прикачените файлове - Формуляр за категории 1, 2, 3, Формуляр за категории 4 и 5). Изпратете попълнените формуляри на адрес: konkurs@wcif-bg.org до 10 юни 2014 (включително). Номинациите ще се разглеждат от жури съставено от експерти в различни области. Една и съща кампания може да бъде номинирана в повече от една категория. Категорията „Най-добра кампания” е комплексна награда, която може да съдържа в себе повече от една от другите категории. Единственото условие е кампанията да е била за набиране на средства за кауза за развитие, а не хуманитарна кауза! Нека заедно изберем най-добрите благотворителни кампании за 2013 година.