На 5 юли тази година в Гранд-хотел София ще бъдат раздадени Шестите годишни награди „Заедно”. Две седмици преди това независимо жури ще разглежда и оценява постъпилите номинации. Константин Пенчев – Обмудсман на РБългария, Надя Шабани – Председател на Агенцията за закрила на детето, Камен Колев – Заместник-председател на Българска Стопанска Камара, Десислава Тальокова – Изпълнителен директор на Фондация Америка за България, Гала, Иван Бедров, Радомира Михова са част от имената, които ще излъчат кампании-победители в следните категории: Най-добра кампания Най-добра кампания на неправителствена организация Най-ефективна кампания (като съотношение между набрани и изразходвани за реализиране на кампанията средства) Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО Частен дарител с кауза (физическо лице) Наградите „Заедно”, организирани от Фондация „Работилница за граждански инициативи” ежегодно търсят отговори на важни за обществото въпроси. До колко личностите и организациите в България разпознават социалните каузи като значими за тях; до колко са склонни да подкрепят като дарители такива каузи; до колко разглеждат себе си като неотделна част от обществото, която може лично да повлияе на неговото развитие? Дали гражданските организации успяват да привлекат обществена подкрепа? Какви са обемите на привлечените финансови ресурси? Как и какви техники използват организациите за да набират средства? Какви са проблемите на дарителството? Интересуват ли се медии, бизнес и граждани от дарителството и каузите за дарения? На самата церемония ФРГИ ще раздаде своите медийни награди за: Журналист Печатна медия Електронна медия, както и специална награда "Гражданска позиция, провокираща дебат". Ако сте организирали кампания за набиране на средства; Ако имате изградено добро сътрудничество с бизнес организация или неправителствена организация за набиране на средства; Ако познавате дарител, който подкрепя значима кауза за развитие; Ако вашата кампания за набиране на средства е била наистина ефективна, Номинирайте вашата организация, вашият дарител, компанията която ползотворно си е партнирала с вас, номинирайте организацията, която мислите, че е успешна в своите инициативи за събиране на дарения, или компанията, партнирала добре с НПО или дарителя, подкрепил финансово със свои средства важна кауза.